"We kunnen de wind niet richten, maar we kunnen wel de zeilen aanpassen."


Patricia Winteraeken biedt gespecialiseerde psychologische zorg aan mensen met kanker of andere chronische of levensbedreigende ziekte en hun naasten.

Geconfronteerd zijn met kanker of een andere chronische of levensbedreigende ziekte (zoals copd, hart-en vaat ziekte) is ingrijpend. De invloed van de ziekte op je dagelijkse leven en de problemen die je tegenkomt kunnen groot zijn. Wat zo zeker was en vaststaand leek is dat ineens niet meer. Emoties zijn vaak heftig en lijken onhanteerbaar. Vragen en onzekerheden over de toekomst en de zin van je leven kunnen zich aandienen. Oplossingen zijn er dan niet altijd. Juist dan kan professionele begeleiding belangrijk zijn en je de zorg en ondersteuning bieden die je nodig hebt. Je helpen je leven weer op te pakken en je leren vertrouwen op wat jij weet dat daarvoor nodig is. De behandeling richt zich erop je te helpen aanvaarden wat is en leert je opnieuw om te gaan met de ziekte en de beperkingen die deze met zich meebrengt. Zodanig dat je op eigen kracht en op jouw manier sturing kan gaan geven aan jouw leven.

Deze begeleiding is er voor alle (ex-)patiënten met kanker of een andere chronische of levensbedreigende ziekte, ongeacht de aard en de ernst van hun ziekte, de fase van behandeling of hun vooruitzichten.

Ook is deze hulp er voor partners, het gezin en andere dierbare naasten. 

De begeleiding is gericht op het hervinden van je eigen kracht en helpt je bij het vinden van een nieuw evenwicht in je leven.
Je leert omgaan met heftige emoties van boosheid, verdriet, angst en somberheid waardoor je weer grip krijgt op het leven en beter in staat bent te zorgen voor wat jij echt nodig hebt. Ook is er aandacht voor de veranderingen die zich op de diverse levensdomeinen voordoen als je kanker of een andere chronische of levensbedreigende ziekte hebt; je veranderde lichaam, het al dan niet terugkeren naar werk, de eventuele vermoeidheid, de invloed op je relatie met partner en gezinsleven. Na de diagnose staat de ziekte vaak centraal en gaat de meeste aandacht vaak uit naar het zo goed mogelijk doorstaan van de behandelingen. In een latere fase komt er vaak ruimte voor de verwerking en gaat de aandacht uit naar de integratie van de kanker of andere chronische of levensbedreigende ziekte in je leven.