• Er is veel zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
  • De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  • Een bezoeker van de website van Psychosynthese Nijmegen mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de eigenaar.
  • Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Psychosynthese Nijmegen.