Praktijk voor Psychosynthese Nijmegen

Patricia Winteraeken,
psycholoog en psychosynthese therapeut.WELKOM

Even voorstellen, ik ben Patricia Winteraeken, een ervaren psycholoog in Nijmegen. In mijn praktijk kun je terecht voor privé-therapiesessies. Ik bied je een warme, vertrouwelijke en gastvrije ruimte aan waar je je problemen en moeilijkheden kunt bespreken. Je zult je gerespecteerd, begrepen en gewaardeerd voelen; we zullen samen werken aan de veranderingen die je in je leven wilt.

Met veel voldoening werk ik ruim 20 jaar in mijn Praktijk voor Psychosynthese. Hiernaast ben ik al jaren als psycholoog verbonden aan het Helen Dowling Instituut, een 2e-lijns instelling die psychologische zorg biedt aan mensen met kanker en hun naasten. Na mijn studie Psychologie aan de Radboud Universiteit heb ik mijn expertise verrijkt met een opleiding in de Psychosynthese. Deze combinatie biedt mij de mogelijkheid om een hulpvraag vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Iedereen is uniek. Daar stem ik graag op af. Dat betekent dat we samen op zoek gaan naar die vorm van hulp die het beste bij jou aansluit. Daarbij maak ik naast psychosynthese gebruik van verschillende methodieken en technieken zoals cognitieve gedrags therapie, acceptance commitment therapie, mindfulness, lichaamsgerichte interventies en visualisaties, om jouw hulpvraag te beantwoorden.
Bovendien ga ik ervanuit dat ieder mens zijn eigen innerlijke wijsheid bezit. Door je bewust te worden van dit innerlijke weten en te leren hoe je daar opnieuw contact mee kunt maken, kun je je eigen antwoorden gaan vinden op zowel je problemen als de voor jouw wezenlijke vragen. Daarmee krijg je een vrijere keuze in de richting die je aan je eigen leven wilt geven.
Dit unieke proces is niet gemakkelijk, maar als je hulp kunt aanvaarden ben ik er graag voor je.

Als je op zoek bent naar hulp voor jezelf of iemand anders nodig ik je van harte uit om mijn website te verkennen. Heb je na het lezen nog vragen of overweeg je een te afspraak maken, schroom dan niet om contact met me op te nemen.

Ht

Patricia Winteraeken

Psycholoog en Psychosynthese therapeut

psycholoog in Nijmegen

Door de tijd te nemen om bij jezelf stil te staan zal je herstel
uiteindelijk van binnenuit plaatsvinden…

“We hebben mensen nodig in ons leven met wie we zo open mogelijk kunnen zijn. Het hebben van echte gesprekken lijkt misschien een eenvoudige, voor de hand liggende suggestie, maar het houdt moed en risico in”

In mijn praktijk word je:

THERAPIE AANBOD

Zoek je professionele hulp?

Individuele therapie

Ben je somber, neerslachtig, depressief? Heb je last van angsten en ben je te vaak bezorgd? Zit je al een tijd niet lekker in je vel? Ervaar je stress, onvrede of frustratie? Heb je andere psychische klachten?

Individuele therapie biedt je hulp en steun in een persoonlijke en strikt vertrouwelijke setting. Zo kun je ventileren wat je dwars zit en onverwerkte emoties oplossen.

Waarom wachten?
Zet de stap om je eigen proces van groei en ontwikkeling opnieuw leven in te blazen!

Psychologische zorg bij kanker

Geconfronteerd zijn met kanker of andere chronische of levensbedreigende aandoeningen (zoals copd, hart-en vaat ziekte) is ingrijpend.
De invloed van de ziekte op je dagelijkse leven en de problemen die je tegenkomt kunnen groot zijn. Vragen en onzekerheden over de toekomst en de zin van je leven kunnen zich aandienen. Oplossingen zijn er dan niet altijd. De behandeling richt zich erop je te helpen aanvaarden wat is en leert je opnieuw om te gaan met de ziekte en de beperkingen die deze met zich meebrengt. Zodanig dat je op eigen kracht en op jouw manier sturing kan gaan geven aan jouw leven.

Partner/Relatie gesprekken

Als je de diagnose kanker krijgt heeft dit niet alleen een grote impact op jouzelf. Ook je relaties worden beïnvloed: met je echtgenoot of partner, kinderen en andere naasten. Ook zij worden gedurende het hele ziekteproces met veel uitdagingen en hindernissen geconfronteerd.
Oude verborgen dynamiek in je relatie kan de kop op steken en vraagt erom begrepen en aangepast te worden. Leren om open en helder te communiceren naar elkaar helpt partners om meer inzicht te krijgen in elkaars behoeften.
Als professional heb ik veel ervaring en expertise opgebouwd met deze specifieke problematiek.

"Je vindt vrede niet door de omstandigheden van je leven te herschikken, maar door je te realiseren wie je bent op het diepste niveau."

FAQ

Veelgestelde Vragen

Wanneer je te maken krijgt met psychosomatische klachten, problemen of vragen van existentiële aard en merkt dat je er niet zelf uit komt of deze zich steeds opnieuw aandienen, dan kan professionele hulp je helpen je weg te vinden en die keuzes te maken in je leven die bij jou passen.

Soms loopt het leven niet zoals we verwachten of zouden willen. Krijgen we te maken met een ingrijpende gebeurtenis zoals het verlies van een dierbare, een ernstige ziekte of ongeluk, scheiding, verlies van je baan of (dreigend) faillissement of een andere onverwachte gebeurtenis. Ook de geboorte van een baby of het aangaan van nieuwe relaties kunnen je leven ingrijpend veranderen. Dan blijken alle ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden ineens niet meer zo vanzelfsprekend te zijn. Nieuwe situaties vragen om anders naar onszelf te gaan kijken. Dit kan veel vragen oproepen en de behoefte aan antwoorden op deze (levens)vragen. Als je er dan niet in je eentje uitkomt en de omgeving niet de steun biedt die je nodig hebt, kan praten met een professional je weer op weg helpen.

Psychosynthese-therapie biedt je de mogelijkheid om problemen die je tegenkomt, obstakels waar je tegenaan loopt, gevoelens en ervaringen die je hebt een plek te geven en ze te gebruiken om je in contact te brengen met jouw persoonlijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die er als vanzelf is, maar niet altijd als zodanig (h)erkend wordt.
Psychosynthese helpt je weer in contact te komen met je eigen innerlijke weten en leert je daar weer op te vertrouwen. Het gaat er dan niet zozeer om dat je verlost raakt van actuele ongemakken als wel dat je opnieuw je richting vindt te midden van die ongemakken. Hoewel het voor de hand ligt om van je problemen en dilemma’s af te willen, is dat niet wat altijd nodig is.
Lees meer over psychosynthese

Nadat je je hebt aangemeld volgt er een intakegesprek. We maken kennis, verkennen de thema’s die op dit moment in je leven een rol spelen en stellen vast wat de doelen zijn waaraan je wilt werken. Samen besluiten we of het zinvol is om vervolggesprekken voort te zetten.
Op grond van de intake maak ik een behandelplan. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag en kan kort maar ook langere tijd in beslag nemen.

Tijdens de gesprekken maak ik ruimte om samen stil te staan bij wat er op dit moment in jouw leven speelt. Ik help en ondersteun je in de moeilijke momenten van je leven en heb aandacht voor jouw unieke levensverhaal.
Ik werk niet volgens protocollen maar stem mijn aanpak af op wat jij op dat moment nodig hebt. Ik gebruik die technieken en oefeningen welke het beste passen bij jouw verhaal, de problematiek en de fase van de behandeling.

Vergoeding van de consulten is afhankelijk van hoe je verzekerd bent. 

Het bedrag voor een consult van 60 minuten bedraagt € 85,00. Een huisbezoek is ook mogelijk, daarvoor wordt € 105,00 in rekening gebracht.
(de factuur is vrijgesteld van BTW)

De meeste zorgverzekeraars vergoeden therapeutische consulten geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering (complementaire zorg). Hoeveel is afhankelijk van het gekozen zorgpakket. De vergoeding heeft geen invloed op je eigen risico. Een verwijzing door de huisarts is niet nodig. Wil je weten of jouw zorgverzekeraar de consulten vergoed, kijk dan op: nvpa.org/zorgverzekeraars of neem contact op met je zorgverzekeraar. 

Soms speelt de problematiek zich met name in de werksfeer af en vergoedt de werkgever de gesprekken. In dit geval geldt een ander tarief.

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent of een klacht hebt over de behandeling die je aan mijn adres volgt (of gevolgd hebt). Mocht dit voorkomen dan betreur ik dat natuurlijk ten zeerste. Ik stel het dan op prijs dat je dit eerst met mij persoonlijk bespreekt. Komen we er samen niet uit, dan wil ik je wijzen op je recht om de klacht te melden bij mijn beroepsorganisatie, de NVPA. Ik ben aangesloten bij een geschillencommissie, het SCAG. Hierdoor kun je als cliënt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Voor meer informatie over het indienen van een klacht kun je terecht bij de NVPA via deze link.

ERVARINGEN

Wat cliënten zeggen

Shopping Basket